Papet na Patpat o Stick Puppet

Modules  |  PDF


Published on 2021 May 27th

Description
Ang Materyal sa Pag-aaral na ito ay pag-aari ng Kagawaran ng Edukasyon- CID, Schools Division ng Tabuk City. Nilalayon nitong mapabuti ang pagganap ng mga mag-aaral partikular sa Arts.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 3
Arts
Sculpture and Crafts
Learners
Construct a simple puppet based on a character in a legend myth or story using recyclable materials and bamboo sticks or twigs

Copyright Information

Armilene B. Balacang
Yes
DepEd-SDO Tabuk City
Use, Copy, Print

Technical Information

1.03 MB
application/pdf