Mga Disenyo Tulad ng Parol

Modules  |  PDF


Published on 2021 April 20th

Description
Ang mtaeryal na ito ay isinulat ni Judyleen D. Fulgencio ng Ligayan Elementary School, Distrito ng Western Balbalan, Dibisyon ng Kalinga. Ito ay para sa mga mag-aaral ng Unang Baitang at sa pamamagitan ng mga gawain ay makagagawa sila ng iba‘t ibang uri ng mga dibuho at magagandang disenyo gamit ang hugis, linya, at kulay.
Objective
Makagagawa ka ng iba‘t ibang uri ng mga dibuho at magagandang disenyo gamit ang hugis, linya, at kulay.

Curriculum Information

K to 12
Grade 1
Arts
Painting
Learners
Draws a design out of repeated abstract and geometric shapes like in a parol and paints it in primary and secondary colors

Copyright Information

Judyleen Fulgencio (Judyleen.fulgencio) - Ligayan Community School, Kalinga, CAR
Yes
Department of Education - Schools Division of Kalinga
Use, Copy, Print

Technical Information

928.96 KB
application/pdf