Linya at Hugis na Nagpapakita ng Contrast

Modules  |  PDF


Published on 2021 May 8th

Description
Ang kagamitang ito ay pag-aari ng Kagawaran ng Edukasyon-CID, Sangay ng Lungsod ng Tabuk. Nilalayon nitong mapabuti ang pagganap ng mga mag-aaral partikular sa Arts.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 2
Arts
Painting
Learners
Creates designs by using two or more kinds of lines colors and shapes by repeating or contrasting them to show rhythm

Copyright Information

Ramilyn Mhae Daliyong (dreahm) - New Bangad ES, Tabuk City, CAR
Yes
DepEd-SDO Tabuk City
Use, Copy, Print

Technical Information

603.54 KB
application/pdf