Kung Nakinig Lang Sana: a Wordless Book

Storybooks  |  PDF


Published on 2023 June 14th

Description
Ang kuwentong ito ay isinulat at ginuhit para sa mag-aaral na nasa una hanggang anim na baitang. Layunin nito ang makapagsusunod-sunod ang mga pangyayari ng kuwentong napakinggan sa pamamagitan ng larawan, makabuo ng isang kuwentong katumbas ng napakinggang kuwentoat makapagbigay wakas batay sa napakinggang kuwento.
Objective
Makapagbigay ng sarling hinuha at makapagsalaysay sa tulong ng larawan.

Curriculum Information

K to 12
Grade 3
Filipino
Pakikinig (Pag-unawa sa Napakinggan) Pagbasa (Pag-unawa sa Binasa)
Learners
Naisasalaysay
muli ang
napakinggang
teksto sa
tulong ng
larawan Naisasalaysay
muli ang
napakinggang
teksto ayon sa
kronolohikal na
pagkakasunod-sunod Naibibigay ang sariling hinuha bago, habang at pagkatapos mapakinggang teksto Naibibigay ang paksa ng kuwento o sanaysay na napakinggan

Copyright Information

jocelyn Dolorico (jocelyn.dolorico@deped.gov.ph) - Jose B. Puey Sr. Elementary School, Sagay City, Region VI - Western Visayas
Yes
DepEd-Sagay City
Use, Copy, Print

Technical Information

2.86 MB
application/pdf