Matatalinhagang Pahayag

Learning Material  |  PDF


Published on 2021 March 12th

Description
Ang material na ito ay naglalayon na mahasa ang kaalaman ng mga mag-aaral sa Alternative Learning System lalo na sa pagbibigay kahulugan ng mga matatalinhagang pahayag ng kanilang binabasa, nasasagot ang mga tanong mula sa mga pagsasanay at maisasabuhay ang mga matutunang aral mula sa mga mga matatalinhagang pahayag.
Objective

Curriculum Information

Alternative Learning System
Elementary
Learners
Nabibigyang-kahulugan ang matalinhagang salita

Copyright Information

Eva Vicente Ladaona
Yes
DepEd
Use, Copy, Print

Technical Information

356.74 KB
application/pdf