Pintang Tanawin

Modules  |  PDF


Published on 2021 January 25th

Description
Modyul sa Sining 1 - Ikalawang Kwarter – Ikapito at Ikawalong Linggo
Objective
Nakagagawa ng mga desinyo ng kalikasan at mga bagay na gawa ng tao na nagpapahayang ng kaisipan gamit ang kulay, hugis at pagkakatungma

Curriculum Information

K to 12
Grade 1
Arts
Painting
Learners
Appreciates and talks about the landscape he painted and the landscapes of others

Copyright Information

FERDINAND PABLO (ferdinandpablo84@gmail.com) - Paracelis Central School, Mt. Province, CAR
Yes
DepEd Mountain Province
Use, Copy, Print

Technical Information

1.00 MB
application/pdf