Gamit ng Pang-uri

Lesson Plan  |  DOCX


Published on 2020 February 17th

Description
Ang kagamitang ito ay binubuo ng mga gawain ukol sa gamit ng pang-uri.
Objective
Nagagamit ang pang-uri sa paglalarawan ng magagandang tanawin sa pamayanan.

Curriculum Information

K to 12
Grade 5
Filipino
Pagsasalita
Educators
Nagagamit nang
wasto ang mga
pangngalan at
panghalip sa
pagtalakay
tungkol sa sarili,sa
mga tao,hayop,
lugar,bagay at
pangyayari sa
paligid

Copyright Information

Cecilia Arga (Cecilia Arga) - Catbalogan City, Region VIII - Eastern Visayas
Yes
Catbalogan City Division - DepEd RO-8
Modify, Derive, Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

6.45 MB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document