Contextualized Learning-Instruction Kit (CLIK) Filipino 9: Kwarter I - Module 1 - Isang Libo't Isang Gabi (Nobela ng Saudi Arabia)

Modules  |  PDF
Description
This Module is an output of SDO Puerto Princesa City Initiated Project (Contextualized Learning-Instruction Kit, CLIK ) through Learning Resource Management Section (LRMS) under Curriculum Implementation Division (CID).
Objective
1. Natutukoy ang kasingkahulugan ng mga salita batay sa akda na nagpapakita ng katotohanan, kabutihan at kagandahan;

2. Nakasusulat ng sariling ideya sa pagbibigay katuwiran sa pang-
araw-araw na buhay; at

3. Naiuugnay sa tunay na buhay ang mga kaisipan sa akda sa pagbuo ng pangangatuwiran.

Curriculum Information

K to 12
Grade 9
Filipino
Wika at Gramatika
Learners
Nagagamit ang mga pang-ugnay sa pagpapahayag ng sariling pananaw

Copyright Information

AUBREY ONGQUE (aubrey.ongque) - PALAWAN NATIONAL SCHOOL, Puerto Princesa City, MIMAROPA Region
Yes
DIVISION OF PUERTO PRINCESA CITY - LEARNING RESOURCE MANAGEMENT SECTION (LRMS)
Use, Copy, Print

Technical Information

2.44 MB
application/pdf
30