Nobelang Isang Libo’t Isang Gabi Saudi Arabia Filipino 9

Teacher's Guide, Lesson Plan  |  PPTX


Published on 2019 September 23rd

Description
Ang gawaing ito ay naglalayong ito upang magamit ng mag-aaral at guro ng Filipino 9 upang maunawaan at mapahalagahan ang mga akdang pampanitikang asyano sa Timog-Kanlurang Asya.
Objective
1. Nabibigyang kahulugan ang mga salitang ginamit sa akda.
2. Nasusuri ang katangian ng mga tauhan sa panitikang binasa.
3. Naisasalaysay ang mahahalagang pangayayari ng binasang akda.

Curriculum Information

K to 12
Grade 9
Filipino
Mga Akdang Pampanitikan ng Kanlurang Asya
Educators

Copyright Information

Jenalyn C. De Los Santos
Yes
Jenalyn C. De Los Santos
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

1.28 MB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation