Mga Tamang Hakbang Sa Pagbuo Ng Desisyon

Learning Material  |  PDF


Published on 2020 June 15th

Description
Ang modyul na ito sa Edukasyon Sa Pagpapakatao ay para sa mga mag-aaral sa ikaanim na baitang. Ang mga araling dito ay nagpapahayag ng tungkol sa Pakikipagkapwa-tao at itinuturo ito sa Ikalawang Markahan ng taon. Sa katapusan ng modyul na ito, inaasahang matukoy, masuri, maipaliwanag at maisagawa ng mga mag-aaral ang mga tamang hakbang na makatutulong sa pagbuo ng mga desisyon na makabubuti sa pamilya batay sa paggamit ng mga impormasyon.
Objective
1. Natutukoy ang mabuti at di-mabuting dulot ng hindi pagsasagawa ng tamang hakbang sa pagbuo ng isang desisyon.
2. Nasususuri nang mabuti ang magiging resulta ng pagsasagawa ng tamang hakbang sa pagdedesisyon.
3. Naipapaliwanag ang mabuting dulot ng pagsasagawa ng tamang hakbang sa
pagdedisisyon.
4. Naisagawa nang maayos ang tamang hakbang sa pagbuo ng isang responsableng desisyon.

Curriculum Information

K to 12
Grade 6
Edukasyon sa Pagpapakatao
Pakikipagkapwatao
Learners
Naipakikita ang kahalagahan ng pagiging responsable sa kapwa

Copyright Information

rowena caratao (rowenagirl) - E. B. Magalona ES, Negros Occidental, Region VI - Western Visayas
Yes
LRMS, DepEd, Division of Negros Occidental
Use, copy, print, Use, Copy, Print

Technical Information

1.18 MB
application/pdf
20