Mga Hakbang sa Pagbuo ng Community-Based Disaster Risk Reduction Management (CBDRRM) Plan (AP10MHPIh-11) (Gabay ng Guro)

Teacher's Guide  |  DOCX


Published on 2022 December 11th

Description
Ito ay gabay ng guro sa pagpapaliwanag ng Mga Hakbang sa Pagbuo ng Community-Based Disaster Risk Reduction Management (CBDRRM) Plan (AP10MHPIh-11). Ito ay may kasamang Learner's Material.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 10
Araling Panlipunan
Mga Isyung PangEdukasyon at Pansibiko at Pagkamamamayan Civics and Citizenship
Educators
Matutukoy ang mga katangian na dapat taglayin ng isang aktibong mamamayan na nakikilahok sa mga gawain at usaping pansibiko

Copyright Information

Arlene Lames (Arlenelames45) - Alangilan National High School, Bacolod City, Region VI - Western Visayas
Yes
DepEd SDO-Bacolod City
Use, Copy, Print

Technical Information

699.41 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document