Pamamaraan sa pagsasailalim sa Pilipinas (Kristiyanismo)

Learning Material  |  PDF


Published on 2020 February 11th

Description
Pamamaraang ginagamit ng Espanyol sa pagpapatupad ng kolonyalismo sa aspekto ng relihiyong Kristiyanismo
Objective
1. Natatalakay ang pamaraang ginamit ng Espanyol sa pagpapatupad ng kolonyalismo sa aspekto ng relihiyong Kristiyanismo.
2. Natutukoy ang mga lugar sa Pilipinas kung saan nagmisyon ang mga prayleng Espanyol.

Curriculum Information

K to 12
Grade 5
Araling Panlipunan
Pamunuang Kolonyal ng Espanya (ika16 hangang ika 17 siglo)
Educators, Learners
Nagkapagbibigay ng sariling pananaw tungkol sa naging epekto sa lipunan ng pamamahala ng mga prayle

Copyright Information

Jhonrie Claro (Jhonrie) - Mercedes CS, Zamboanga City, Deped Region IX - Zamboanga Peninsula
Yes
DepEd LRMDS, Zamboanga City
Modify, Derive, Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

2.38 MB
application/pdf
Microsoft
Microsoft publisher
12