CONTEXTUALIZED TEACHER RESOURCE IN ARALING PANLIPUNAN 5

Lesson Plan  |  PDF


Published on 2020 May 8th

Description
Ang kagamitang pampagtuturo na ito ay magiging gabay ng mga guro sa pagtuturo sa mga mag-aaral kung paano nila matutukoy ang relatibong lokasyon (relative location) ng Pilipinas batay sa karatig bansa na nakapaligid dito gamit ang pangunahing direksyon.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 5
Araling Panlipunan
Ang Pinagmulan ng Lahing Pilipino Curriculum Guide
Educators
Naihahambing ang mga paniniwala noon at ngayon upang maipaliwanag ang mga nagbago at nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan

Copyright Information

Rosalie Borja
Yes
Schools Division of Roxas City
Use, Copy, Print

Technical Information

1.27 MB
application/pdf