Division Contextualized Learning Resource in Filipino 7 Kwarter 3:

Lesson Plan  |  ZIP


Published on 2022 March 31st

Description
Ang kagamitan o materyal na ito ay naisusulat ang sariling tula/awiting panudyo, tugmang de gulong at palaisipan batay sa itinakdang mga pamantayan. (F7PU-III-c-13)
Objective
1. Nabibigyang-kahulugan ang tula/awiting panudyo, tugmang de gulong at palaisipan
2. Napahahalagahan ang ating panitikan Pilipino

Curriculum Information

K to 12
Grade 7
Filipino
Pagsulat
Educators
Nagagamit ang angkop na mga salita sa pag-uulat tungkol sa sariling lugar/ bayan

Copyright Information

Marites Espino (brazil030193) - Catbalogan City, Region VIII - Eastern Visayas
Yes
Schools Division of Catbalogan City - DepEd RO-8
Modify, Derive, Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

30.64 MB
application/x-zip-compressed