activity Sheet - Political Dynasties

Activity Sheets  |  PDF


Published on 2020 May 6th

Description
Gawain/ Activity sheet sa Araling Panlipunan 10
Objective
1. Natutukoy ang mga sanhi at epekto ng political dynasties sa pamamagitan ng mga salitang may kinalaman dito. Activity # 1
2. Nasusuri ang iba’t-ibang sanhi at epekto ng political dynasties gamit ang konteksto. Activity # 2
3. Napahahalagahan ang sanhi at epekto ng political dynasties sa pagpapanatili ng malinis at matatag na pamahalaan. Activity # 3

Curriculum Information

K to 12
Grade 10
Araling Panlipunan
Mga Isyung Politikal at Pangkapayapaan
Educators, Learners
Nasusuri ang sanhi at epekto ng political dynasties sa pagpapanatili ng malinis at matatag na pamahalaan

Copyright Information

Deovanica Ellaine Miranda (Deovanica) - Mataas na Paaralang Neptali A. Gonzales, Mandaluyong City, NCR
Yes
Deovanica Ellaine R. Miranda
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

153.51 KB
application/pdf
Windows
5 pages