Financial Literacy: Araling Panlipunan 9 - Ang Pagkonsumo, Responsibilidad Mo w/ "SCAMATAYAN" video

Teacher's Guide, Lesson Plan, Lesson Exemplar


Published on 2020 February 18th

Description
This video entitled: "Scamatayan", describes/explains and works as a guide in the importance of knowing the concepts of consuming products and services. The video also describes/explains how to protect, warn and alert yourself as a consumer, customer, from scams and how to be a responsible spender.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 9
Araling Panlipunan
Kahulugan ng Ekonomiks
Educators
Nasusuri ang mga salik na nakakaapekto sa pagkonsumo Naipamamalas ang talino sa pagkonsumo sa pamamagitan ng paggamit ng pamantayan sa pamimili Naipagtatanggol ang mga karapatan at nagagampanan ang mga tungkulin bilang isang mamimili Naibibigay ang kahulugan ng produksyon

Copyright Information

Rama Dela Cruz (Rama_deped) - Central Office
Yes
Department of Education, BDO Foundation, Bangko Sentral ng Pilipinas
Use, Copy, Print

Technical Information

0 bytes