Ang Pananakop ng Hapon : Pinakamadilim na Yugto ng Kasaysayan

Posters  |  PDF


Published on 2019 July 15th

Description
A travelogue that tells the history of Ligao Albay during Japanese regime
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 6
Araling Panlipunan
Pamamahala ng mga Amerikano sa Pilipinas
Educators, Learners
Nagkapagbibigay ng sariling pananaw tungkol sa naging epekto sa mga pilipino ng pamamahala sa mga dayuhang mananakop

Copyright Information

DELIA MENDOZA (delmendoza) - Ligao City, Region V - Bicol Region
Yes
DepEd Ligao City
Use, Copy, Print

Technical Information

3.04 MB
application/pdf
2