Ang Mahiwagang Kamote

Learning Material, Storybooks  |  PDF


Published on 2020 April 16th

Description
Ang Kuwentong ito ay isinulat and iginuhit upang maging kagamitan sa pagtuturo ng Filipino at Araling Panlipunan. Ito ay naaangkop sa mga mag-aaral ng ikalawang baitang.
Objective
Nakasasagot sa mga tanong tungkol sa nabasang kuwento. (F2PB-IIa –b– 3.1.1)
Nailalarawan ang mga tauhan sa napakinggang kuwento batay sa sinabi o pahayag. (F2PN—Id-12.2 )
Nailalarawan ang mga elemento ng kuwento ( tauhan, tagpuan,banghay ) (f2pb—IId-4) Napag-uugnay ang sanhi at bunga ng mga pangyayari sa binasang teksto. (F2PB– Iih- 8)
Natutukoy ang suliranin sa nabasang teksto. (F2PB– IIi - 7 )
Naibibigay ang paksa o kaisipan ng kuwentong kathang isip na napakinggan. (F2PN-IIe-7)

Curriculum Information

K to 12
Grade 2
Araling Panlipunan, Filipino
Pagbasa: pag-unlad ng talasalitaan Pagbasa: pag-unawa sa binasa Pamumuhay sa Komunidad
Educators, Learners
Nailalarawan kung paano natutugunan ang pangangailangan ng mga tao mula sa likas yaman ng komunidad

Copyright Information

Purificacion Diaz (Purificacion123) - Maria Lopez Elementary School, Sagay City, Region VI - Western Visayas
Yes
DepED-Sagay City Division
Use, Copy, Print

Technical Information

14.45 MB
application/pdf