Social Studies-Pagkamamamayan

Lesson Plan  |  PDF


Published on 2019 April 11th

Description
Ito ay banghay-aralin na makatutulong upang maayos na maipaliwanag ng isang guro ang kahalagahan ng pagiging isang mabuting mamamayan ng bansa.
Objective
1. Naipaliliwanag ang kahulugan ng lumalawak na pananaw sa pagkamamamayan.
2. Napapahalagahan ang konsepto ng pagkamamamayan.
3. Nakapagsasadula ng ukol sa pagkamamamayan.

Curriculum Information

K to 12
Grade 10
Araling Panlipunan
Mga Isyung PangEdukasyon at Pansibiko at Pagkamamamayan Civics and Citizenship
Educators
Matutukoy ang mga katangian na dapat taglayin ng isang aktibong mamamayan na nakikilahok sa mga gawain at usaping pansibiko

Copyright Information

Richard P. Garcia
Yes
Richard P. Garcia
Use, Copy, Print

Technical Information

165.04 KB
application/pdf