Mga Suliraning Pangkapaligiran

Lesson Plan  |  PDF


Published on 2019 March 25th

Description
Ang banghay-araling ito ay nagpapakita ng mga pamamaraan upang mapalawig ang kaalaman ng mga mag-aaral sa mga suliraning pangkapaligiran na ating kasalukuyan kinakaharap.
Objective
1. Naiisa-isa ang mga sanhi ng kasalukuyang suliraning pangkapaligiran ng Pilipinas.
2. Nasusuri ang sanhi at binibigyang halaga ang kasalukuyang suliraning pangkapaligiran.
3. Nailalarawan ang kasalukuyang kalagayang pangkapaligiran ng Pilipinas.

Curriculum Information

K to 12
Grade 10
Araling Panlipunan
Mga Isyung PangEdukasyon at Pansibiko at Pagkamamamayan Civics and Citizenship
Educators
Nakapagmumungkahi ng mga paraang tungo sa ikalulutas ng suliranin ng prostitusyon at pang aabuso sa sariling pamayanan at bansa

Copyright Information

maribel erestain (maide.erestain) - Andres Bonifacio Integrated School, Mandaluyong City, NCR
Yes
Maribel P. Erestain
Use, Copy, Print

Technical Information

365.16 KB
application/pdf