Pangangalaga sa Kapaligiran

Learning Material  |  PDF


Published on 2021 March 11th

Description
Naipapakita ng librong ito ang iba't ibang pamamaraan ng pangangalaga ng kapaligirang ginagalawan sa tahanan, paaralan, sa komunidad
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 1
Araling Panlipunan
Pagpapahalaga sa Kapaligiran
Learners
Naiisaisa ang mga bagay at istruktura na makikita sa nadadaanan mula sa tahanan patungo sa paaralan

Copyright Information

pacita balabal (pazcasinto) - Tinoc CS, Ifugao, CAR
Yes
DepEd
Use, Copy, Print

Technical Information

917.22 KB
application/pdf