Pagdaragdag at Paglutas ng mga Suliranin (Aralin 28)

Learning Material, Activity Sheets  |  PDF


Published on 2019 January 30th

Description
Ito ay nagpapakita ng mga suliranin kaugnay ng pagdaragdag kasama ang halaga ng pera na may kabuuan ng 1000 at pagtatalakay ng “guide questions” na “transforming word problems into number sentence and stating the complete answer” ( Grade 2)
Objective
Nasusuri at nalulutas nang mayroon/ walang pagpapangkat(with and without regrouping) ang mga suliranin (word problems) kaugnay ng pagdaragdag ng mga bilang kasama ang halaga ng pera na may kabuuang sagot hanggang 1000
(Transforming word problems into number sentence and stating the complete answer)

Curriculum Information

K to 12
Grade 2
Mathematics
Numbers and Number Sense
Educators, Learners
Adds mentally 1 to 2digit numbers with sums up to 50 using appropriate strategies

Copyright Information

Catherine Phia F. Ateinza
Yes
SDO Mandaluyong City
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

276.26 KB
application/pdf
Microsoft
5 pages