Pag-Iral ng mga Pansamantalang Barayti ng Wika

Lesson Plan  |  PDF


Published on 2019 February 6th

Description
Ang banghay-aralin na ito ay makatutulong sa mga guro upang mapalawig ang kaalaman ng mga makabagong mag-aaral ukol sa iba't ibang barayti ng wika na umiiral sa kasalukuyang panahon.
Objective
Matapos ang aralin, inaasahang maisasagawa ng mga mag-aaral ang sumusunod:
1. Nasusuri ang dahilan, anyo at pamamaraan ng mga barayti ng wikang jejemon at bekimon.
2. Naipaliliwanag ang implikasyon ng pag-iral ng pansamantalang barayti ng wika sa lipunan.
3. Nakasusulat ng talatang naglalahad ng pananaw sa iba't ibang sitwasyong pangwikang umiiral sa lipunan.

Curriculum Information

K to 12
Grade 11
Mga Sitwasyong Pangwika sa Pilipinas
Educators
Naipapaliwanag nang pasalita ang iba’t ibang
dahilan, anyo, at pamaraan ng paggamit ng wika
sa iba’t ibang sitwasyon

Copyright Information

MARVIN VALIENTE (Marvin A. Valiente) - Andres Bonifacio Integrated School, Mandaluyong City, NCR
Yes
Marvin A. Valiente
Use, Copy, Print

Technical Information

437.73 KB
application/pdf