Empleado ti Pagadalak, Ipatpategko

Learning Material  |  PDF


Published on 2022 August 27th

Description
This Learning Material is a property of the Department of Education - CID, Schools Division of Apayao - CAR. It aims to improve learners’ performance specifically in Araling Panlipunan.
Objective
Nailalarawan ang mga tungkuling ginagampanan
ng mga taong bumubuo sa paaralan (e.g. punong
guro, guro, mag-aaral, doktor at nars, dyanitor, etc.
AP1PAA- IIIb-4

Curriculum Information

K to 12
Grade 1
Araling Panlipunan
Pagpapahalaga sa Paaralan
Learners
Nahihinuha ang kahalagahan ng alituntunin sa paaralan at sa buhay ng mga magaaral

Copyright Information

Gladys Macadangdang (gladys macadangdang) - San Isidro Norte ES, Apayao, CAR
Yes
Gladys B. Macadangdang
Use, Copy, Print

Technical Information

746.23 KB
application/pdf