Naihahambing ang Ilang Simbolo at Sagisag na Nagpapakilala ng Iba’t Ibang Lalawigan sa Sariling Rehiyon

Modules  |  PDF


Published on 2023 March 22nd

Description
Ang modyul na ito ay naaayon tungo sa implementasyon ng K to 12 Curriculum. Isinulat ito ni LOVI B. CATBAGAN mula sa Pinukpuk Central School, Southern Pinukpuk District at nakapokus sa paghahambing sa ilang simbolo at sagisag na nagpapakilala ng iba’t-ibang lalawigan sa sariling rehiyon para sa mga mag-aaral ng ikatlong baitang.
Objective
1. Nasusuri ang mga simbolo at sagisag ng bawat lalawigan sa rehiyon;

2. Naihahambing ang ilang simbolo at sagisag na nagpapakilala ng iba’t ibang lalawigan ng sariling rehiyon;

3. Naipagmamalaki ang mga katangian ng iba’t-ibang lalawigan sa rehiyon;

4. Naiguguhit ang opisyal na simbolo ng saring lalawigan

Curriculum Information

K to 12
Grade 3
Araling Panlipunan
Ang Mga Kwento ng Mga Lalawigan sa Sariling Rehiyon
Learners
Naihahambing ang ilang simbolo at sagisag na nagpapakilala ng ibat ibang lalawigan sa sariling rehiyon

Copyright Information

LOVI CATBAGAN (Lovi Catbagan) - Pinukpuk Central School, Kalinga, CAR
Yes
SDO Kalinga, Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

619.37 KB
application/pdf