Self Learning Module- Quarter 1- Araling Panlipunan: Grade 3, Module 1-9

Learning Material, Modules, Self Learning Module  |  ZIP


Published on 2022 May 23rd

Description
Contents: 1. Araling Panlipunan 3: Quarter 1- Module 1: Ang Mga Simbolo sa Mapa. 2. Araling Panlipunan 3: Quarter 1- Module 2: Kinalalagyan ng mga Lalawigan sa Sariling Rehiyon. 3. Araling Panlipunan 3: Quarter 1- Module 3: Populasyon ng Iba’t ibang Pamayanan sa Sariling Lalawigan. 4. Araling Panlipunan 3: Quarter 1- Module 4: Katangiang Pisikal na Nagpakikilala ng Iba't ibang Lalawigan sa Rehiyon. 5. Araling Panlipunan 3: Quarter 1- Module 5: Pagkakaugnay-ugnay ng mga Anyong Tubig at Anyong Lupa sa mga Lalawigan at Rehiyon. 6. Araling Panlipunan 3: Quarter 1- Module 6: Mahahalagang Anyong Lupa at Anyong Tubig sa Sariling Lalawigan at mga Karatig Lalawigan Nito. 7. Araling Panlipunan 3: Quarter 1- Module 7:- Mga Lugar na Sensitibo sa Panganib Batay sa Lokasyon at Topograpiya. 8. Araling Panlipunan 3: Quarter 1- Module 8: Mga Paraan ng Pangangasiwa sa Likas na Yaman ng Sariling Lalawigan at Rehiyon. 9. Araling Panlipunan 3: Quarter 1- Module 9: Interpretasyonng ng Kapaligiran ng ating Lalawigan at mga Karatig na Lalawigan sa Rehiyon Gamit ang Mapa.
Objective
1. Naiisa-isa ang mga simbolo na ginagamit sa mapa; at
2. Nabibigyang kahulugan ang mga simbolo na ginagamit sa mapa sa tulong ng mga panuntunan (AP3LAR-Ia-1).
3. Natutukoy ang kinalalagyan ng mga lalawigan sa rehiyon batay sa mga kalapit na lugar gamit ang pangunahing direksiyon; at
4. nailalarawan ang lokasyon ng mga lalawigan sa rehiyon batay sa mga nakapaligid dito gamit ang pangunahing direksiyon.
5. Nakagagamit ng talahanayan upang mailarawan ang populasyon ng mga lalawigan sa Davao Region;
6. Nasusuri ang katangian ng populasyon ng iba’t ibang pamayanan sa sariling lalawigan batay sa: a) edad; b) kasarian; c) etnisidad; at d) relihiyon;
7. Naisusulat ang mga mahahalagang impormasyon ng populasyon sa sariling lalawigan batay sa: a) edad; b) kasarian; c) etnisidad; at d) relihiyon; at
8. Naipapaliwanag ang kahalagan ng populasyon ng bawat lalawigan sa Davao Region.
9. Natutukoy ang pagkakaugnay-ugnay ng mga anyong tubig
at lupa sa mga lalawigan ng sariling rehiyon; (AP3LAR-If-9)
10. napahahalagahan ang pagkakaugnay-ugnay ng mga anyong tubig at anyong lupa sa sariling lalawigan at rehiyon; at
11. naitatala ang mga lalawigang pinag-uugnay ng mga anyong
tubig at anyong lupa sa sariling lalawigan at rehiyon.
12. Naipaliliwanag ang mga wastong paraan ng pangangasiwa sa mga likas na yaman ng sariling lalawigan at rehiyon (AP3LAR- Ii-13);
13. napahahalagahan ang mga paraan ng matalinong pangangasiwa ng likas na yaman sa sariling lalawigan at rehiyon; at
14. naisasagawa ang mabuting gawain sa pangangasiwa sa likas na yaman ng sariling lalawigan at rehiyon.
15. Nakabubuo ng interpretasyon ng kapaligiran ng sariling lalawigan at karatig na mga lalawigan ng rehiyon gamit ang mapa (AP3LAR- Ii-14);
16. natutukoy ang ilang katangiang pisikal at kabuoang kaanyuan ng kapaligiran ng sariling lalawigan at ng mga karatig lalawigan ng rehiyon gamit ang mapa; at
17. napahahalagahan ang mga natatanging katangiang pisikal at kabuoang kaanyuan ng pisikal na kapaligiran ng sariling lalawigan at karatig lalawigan ng rehiyon.

Curriculum Information

K to 12
Grade 3
Araling Panlipunan
Ang Mga Lalawigan sa Aking Rehiyon Ang Mga Kwento ng Mga Lalawigan sa Sariling Rehiyon Ang Pagkakakilanlang Kultural ng Kinabibilangang Rehiyon Ekonomiya at Pamamahala
Educators, Learners
Nailalarawan ang ibat ibang lalawigan sa rehiyon ayon sa mga katangiang pisikal at pagkakakilanlang heograpikal nito gamit ang mapang topograpiya ng rehiyon Nasasabi ang kahulugan ng mga simbolo na ginagamit sa mapa sa tulong ng panuntunan ei katubigan kabundukan etc Nasasabi ang kahulugan ng mga simbolo na ginagamit sa mapa sa tulong ng panuntunan ei katubigan kabundukan etc Nailalarawan ang kinalalagyan ng mga lalawigan ng sariling rehiyon batay sa mga nakapaligid dito gamit ang pangunahing direksiyon relative location Naipaghahambing ang mga lalawigan sa sariling rehiyon ayon sa lokasyon direksiyon laki at kaanyuan Naihahambing ang mga lalawigan sa rehiyon ayon sa dami ng populasyon gamit ang mapa ng populasyon Nailalarawan ang ibat ibang lalawigan sa rehiyon ayon sa mga katangiang pisikal at pagkakakilanlang heograpikal nito gamit ang mapang topograpiya ng rehiyon Napaghahambing ang ibat ibang pangunahing anyong lupa at anyong tubig ng ibat ibang lalawigan sa sariling rehiyon Natatalakay ang wastong pangangasiwa ng mga likas na yaman ng sariling lalwigan at rehiyon Nauunawaan ang kasaysayan ng kinabibilangang rehiyon Natatalakay ang mga pagbabago at nagpapatuloy sa sariling lalawigan at kinabibilangang rehiyon Naisasalaysay o naisasadula ang kwento ng mga makasaysayang pook o pangyayaring nagpapakilala sa sariling lalawigan at mga karatig nito sa rehiyon Natatalakay ang kahulugan ng ilang simbolo at sagisag ng sariling lalawigan at rehiyon Naihahambing ang ilang simbolo at sagisag na nagpapakilala ng ibat ibang lalawigan sa sariling rehiyon Natatalakay ang kahulugan ng official hymn at iba pang sining na nagpapakilala ng sariling lalawigan at rehiyon Naipagmamalaki ang mga bayani ng sariling lalawigan at rehiyon Nakasusulat ng payak na kwento 12 talata tungkol sa lalawigan sa kinabibilangang rehiyon na naging katangitangi para sa sarili Naiuugnay ang kapaligiran sa uri ng pamumuhay ng kinabibilangang lalawigan Natutukoy na ang rehiyon ay binibuo ng mga lalawigan na may sariling pamunuan Natutukoy ang mga namumuno at kasapi ng mga lalawigan sa rehiyon

Copyright Information

Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

8.99 MB
application/x-zip-compressed