K to 12 Senior High School Applied Subject – Filipino sa Piling Larang (Tech-Voc) Curriculum Guide

Curriculum Guide  |  PDF


Published on 2018 September 24th

Description
Curriculum Guide of K to 12 Senior High School Applied Subject – Filipino sa Piling Larang (Tech-Voc) for Grade 11/12
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 11, Grade 12
Kahulugan, kalikasan, at katangian ng pagsulat ng sulating Teknikal Pagsulat ng piling anyo ng sulating teknikal-bokasyunal Final Output
Educators
Nabibigyang-kahulugan ang teknikal at bokasyunal na sulatin Nakikilala ang iba’t ibang teknikal-bokasyunal na sulatin ayon sa: a. layunin b. gamit c. katangian d. anyo e. target na gagamit . nakapagsasagawa ng panimulang pananaliksik kaugnay ng kahulugan, kalikasan, at katangian ng iba’t ibang anyo ng sulating teknikalbokasyunal Naiisa-isa ang mga hakbang sa pagsasagawa ng mga binasang halimbawang sulating teknikalbokasyunal Naililista ang mga katawagang teknikal kaugnay ng piniling anyo Nakasusulat ng sulating batay sa maingat, wasto, at angkop na paggamit ng wika Naisasaalang-alang ang etika sa binubuong tenikal-bokasyunal na sulatin Nakabubuo ng manwal ng isang piniling sulating teknikal-bokasyunal Naipapaliwanag nang pasalita sa paraang sistematiko at malinaw ang piniling anyo sa pamamagitan ng paggamit ng angkop na mga termino

Copyright Information

Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

309.95 KB
application/pdf