K to 12 Senior High School Applied Subject – Filipino sa Piling Larang (Sining) Curriculum Guide

Curriculum Guide  |  PDF


Published on 2018 September 24th

Description
Curriculum Guide of K to 12 Senior High School Applied Subject – Filipino sa Piling Larang (Sining) for Grade 11/12
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 11, Grade 12
Kahulugan, kalikasan, at katangian ng pagsulat ng sulating Sining at Disenyo Pagsulat ng iba’t ibang sulatin sa sining at disenyo Final Output
Educators
Nabibigyang-kahulugan ang mga anyo ng sulatin sa sining at disenyo Nakikilala ang iba’t ibang anyo ng sining at disenyo ayon sa : (a) layunin (b) gamit (c) katangian (d) anyo (e) target na gagamit Nakapagsasagawa ng panimulang pananaliksik kaugnay ng kahulugan, kalikasan, at katangian ng iba’t ibang anyo ng sining at disenyo Nakasusulat ng sulating batay sa maingat, wasto, at angkop na paggamit ng wika Naisasaalang-alang ang etika sa binubuong sulatin sa sining at disenyo Naipapaliwanag ang kahulugan ng pinakinggang halimbawa ng fliptop, novelty songs, pick-up lines, atbp. Nasusuri ang katangian ng mabisa at mahusay na sulatin batay sa binasang mga halimbawang gaya ng iskrip, textula, blog, at islogan Nabibigyang-kahulugan ang mga terminong teknikal na may kaugnayan sa piniling sulat Nakabubuo ng isang magasing pansining o pangdisenyo Naipapaliwanag ang kahulugan ng pinakinggang halimbawa ng fliptop, novelty songs, pick-up lines, atbp. Nasusuri ang katangian ng mabisa at mahusay na sulatin batay sa binasang mga halimbawang gaya ng iskrip, textula, blog, at islogan Nabibigyang-kahulugan ang mga terminong teknikal na may kaugnayan sa piniling sulat Nakatutukoy ng mahahalagang elemento ng mahusay na sulating pansining ng pinanood na teleserye, dula, shadow play, puppet show, atbp Nakasusulat ng sulating batay sa maingat, wasto, at angkop na paggamit ng wika Naisasaalang-alang ang etika sa binubuong sulatin sa sining at disenyo Nakatutukoy ng mahahalagang elemento ng mahusay na sulating pansining ng pinanood na teleserye, dula, shadow play, puppet show, atbp Nakasusulat ng sulating batay sa maingat, wasto, at angkop na paggamit ng wika Naisasaalang-alang ang etika sa binubuong sulatin sa sining at disenyo

Copyright Information

Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

325.91 KB
application/pdf