K to 12 Senior High School Applied Subject –Filipino sa Piling Larang (Akademik) Curriculum Guide

Curriculum Guide  |  PDF


Published on 2018 September 24th

Description
Curriculum Guide of K to 12 Senior High School Applied Subject –Filipino sa Piling Larang (Akademik)
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 11, Grade 12
Kahulugan, kalikasan, at katangian ng pagsulat ng sulating akademik Pagsulat ng akademikong sulatin Final Output
Educators
Naisasagawa nang mataman ang mga hakbang sa pagsulat ng mga piniling akademikong sulatin Nakasusunod sa istilo at teknikal na pangangailangan ng akademikong sulatin Napagtitibay ang natamong kasanayan sa pagsulat ng talumpati sa pamamagitan ng pinakinggang halimbawa Natutukoy ang mahahalagang impormasyong pinakinggan upang makabuo ng katitikan ng pulong at sintesis Nakikilala ang mga katangian ng mahusay na sulating akademiko sa pamamagitan ng mga binasang halimbawa Nabibigyang-kahulugan ang mga terminong akademiko na may kaugnayan sa piniling sulatin Natitiyak ang mga elemento ngpaglalahad ng pinanood na episodyo ng isang programang pampaglalakbay Nakasusulat ng organisado, malikhain, at kapani-paniwalang sulatin Nakasusulat ng sulating batay sa maingat, wasto, at angkop na paggamit ng wika Nakabubuo ng sulating may batayang pananaliksik ayon sa pangangailangan Naisasaalang-alang ang etika sa binubuong akademikong sulatin Nabibigyang-kahulugan ang akademikong pagsulat Nakikilala ang iba’t ibang akademikong sulatin ayon sa: (a) layunin (b) gamit (c) katangian (d) anyo . nakapagsasagawa ng panimulang pananaliksik kaugnay ng kahulugan, kalikasan, at katangian ng iba’t ibang anyo ng sulating akademiko Nakabubuo ng portfolio ng mga produktong sulatin

Copyright Information

Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

561.28 KB
application/pdf