Ang Magkakaibigan, Aralin ukol sa Letrang U

Storybooks  |  ZIP


Published on 2018 December 20th

Description
Ang materyal na ito ay maaaring gamitin ng mga mag-aaral na nasa Unang Baitang at maging ng nasa Ikalawang Baitang upang masagot ang mga tanong ukol sa pabulang napakinggan o nabasa, masipi nang wasto ang mga salitang nagsisimula sa U na nasa huwaran, at maiayos ang mga salitang nagsisimula sa U ayon sa Alpabetong Filipino.
Objective
1. Natatalakay ang ukol sa pabula.

2. Mapalawak ang talasalitaan ng mga mag-aaral ukol sa mga salitang nagsisimula sa U.
3. Nasisipi nang wasto ang mga salitang nagsisimula sa U.
4, Naiaayos ang mga salita ayon sa Alpabetong Filipino.

Curriculum Information

K to 12
Grade 1, Grade 2
Filipino
Pagpapahalaga sa wika at panitikan Pagbasa: pag-unawa sa binasa Pagsulat: pagsulat at pagbabaybay
Educators, Learners
Nababaybay nang wasto ang mga salitang tatlo o apat na pantig batayang talasalitaang pampaningin
natutunang salita mula sa mga aralin Nauunawaan ang kahalagahan ng nilalaman ng napakinggang teksto Naibabahagi ang karanasan sa pagbasa upang makahikayat ng pagmamahal sa pagbasa

Copyright Information

Jeremias J. Ferrer
Yes
NCR Luzon Cluster, Division of Quezon City, Lagro High School, Jeremias J. Ferrer
Reproduce, Use, Print

Technical Information

6.60 MB
application/x-zip-compressed