Pagkilala at paggamit ng mga salitang may iba’t ibang kahulugan sa pangungusap

Lesson Plan  |  DOCX


Published on 2019 March 1st

Description
Ang Patnubay ng Gurong ito ay mapagkukuhanan ng mga gawaing makakatulong sa pagpapaunlad ng kaalaman ng mga mag-aaral maging isahan man o maramihan
Objective
. Nakikilala ang mga salitang may iba’t ibang kahulugan sa pangungusap
2. Nakapagsasalita nang malinaw at may pag-unawa sa wikang Filipino na may tamang gamit ng salita, tono at katamtamang lakas ng boses

Curriculum Information

K to 12
Grade 3
Mother Tongue
Vocabulary and Concept Development
Educators
Identifies and uses words with multiple meanings in sentences.

Copyright Information

Consuelo Sacayanan (Connie002) - Isaac Lopez Integrated School (Isaac Lopez ES), Mandaluyong City, NCR
Yes
SDO Mandaluyong City
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

82.22 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Microsoft
5 pages