Natutukoy ang mga Pang-uri o Salitang Naglalarawan sa Tao, Bagay, Hayop, at Pook sa Pangungusap – TG for MTB-MLE Grade 2 – Week 6 Day 2

Teacher's Guide, Lesson Plan  |  PDF


Published on 2019 September 23rd

Description
Ang DLL na ito ay patnubay para sa mga guro sa pagtuturo ng mga salitang naglalarawan o pang-uri . Nakapaloob dito ang iba’t ibang gawain para sa ikauunlad ng mga bata sa aralin.
Objective
. Natutukoy ang mga pang-uri o salitang naglalarawan sa tao, bagay, hayop, at pook sa pangungusap
2. Nakikilahok nang may kawilihan sa mga gawaing pampagkatuto.
3. Nakasusulat ng mga pang-uri o salitang naglalarawan sa tao, bagay, hayop at pook o lugar.

Curriculum Information

K to 12
Grade 2
Mother Tongue
Grammar Awareness
Educators
Identify and use adjectives in sentences

Copyright Information

Edna R. Gaela
Yes
SDO Mandaluyong City
Use, Copy, Print

Technical Information

957.55 KB
application/pdf
Windows
5 pages