Mga Sagisag ng Ating Bansa

 |  PDF


Published on 2011 January 26th

Description
Sa modyul na ito, malalaman mo ang kasaysayan ng ating pambansang watawat, awit, at pambansang wika.
Objective
Pagkatapos mong mapagaralan ang modyul na ito, dapat ay alam mo nang:
? kilalanin ang mga Pilipino na siyang gumawa ng pambansang watawat ng Pilipinas;
? ibigay ang kahulugan ng ibat-ibang bahagi at kulay ng pambansang watawat ng Pilipinas;
? kilalanin ang mahahalagang tao na gumawa ng pambansang awit ng Pilipinas;

Curriculum Information

Elementary
Learning Strand Four: Development of self and a sense of community
Give a possible ending to a situation and story heard

Copyright Information

Yes
Bureau of Alternative Learning (BALS), DepED Complex, Meralco Ave., Pasig City
Use, Copy, Print

Technical Information

149.29 KB
application/pdf
Window ME, XP and higher OS versions
Any PDF Reader
43