Ang Pagbabawas (Karaoke Song)

Teacher's Guide, Lesson Plan  |  ASF


Published on 2019 January 21st

Description
Ang Karaoke Song na ito ay ginawa upang lubos na maintindihan ng mga bata ang Pagbabawas na Walang Pagpapangkat
Objective
1. Naipapakita ang kaalaman sa pagbabawas ng bilang na may 3 – 4 na digits sa 3-4 digits na walang pagpapangkat.
2. Naisusulat ang tamang pamamaraan ng pagsagot o solusyon sa suliranin.
3. Nakapagbabawas ng bilang na may 3 – 4 na digits sa 3-4 digits na walang pagpapangkat.

Curriculum Information

K to 12
Grade 3
Mathematics
Numbers and Number Sense
Educators
Adds 3- to 4-digit numbers up to three addends with sums up to 10 000 without and with regrouping.

Copyright Information

Thielen Rose Lorezo (ThielenRose) - Plainview Elementary School, Mandaluyong City, NCR
Yes
Thielen Rose C. Lorezo
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

2.23 MB
video/x-ms-wmv