Tungkulin at Gamit ng Wika

Modules  |  PDF


Published on 2018 May 7th

Description
Ang modyul na ito ay proyekto ng Curriculum Implementation Division (CID) sa sangay na Learning Resources Management (LRMDS) ng Kagawaran ng Edukasyon, Dibisyon ng Abra. Ito ay isang makabuluhang tugon para sa pagsasakatuparan ng K– 12 Kurikulum. Ito ay naglalayong palawakin ang mga pang– una ng mga bata sa asignaturang Filipino bilang Pambansang Wika ng Pilipinas at maiangat ang kanilang tatas na paggamit ng naturang wika.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 11
Mga konseptong Pang-wika
Learners
. nabibigyang kahulugan ang mga komunikatibong
gamit ng wika sa lipunan (ayon kay m. a. k.
halliday)

Copyright Information

Emalyn A. Yahin
Yes
Department of Education - Schools Division of Abra
Use, Copy, Print

Technical Information

2.23 MB
application/pdf