KAPWA KO PANANAGUTAN KO

Self Learning Module  |  PDF


Published on 2022 July 1st

Description
Ang tao ay hindi nabubuhay na nag-iisa. kailangan natin ang isa’t isa sa ating pang-araw araw na buhay. Tayo ay nagiging ganap kapag kasama at nakagagawa ng mabuti para sa kapwa. Ang tao ang pinaka bukod tangi sa lahat ng nilikha na nakakapag-iisip at nakatutugon sa pangangailangan ng kapwa. May kamalayan siya namay pananagutan sa kapwa tao.
Objective
a. Naipaliliwanag na may pananagutan ang bawat mamamayan na ibigay sa
kapwa ang nararapat sa kanya.
b. Napatutunayan na may pananagutan ang bawat mamamayan na ibigay sa
kapwa ang nararapat sa kanya.
c. Natutugunan ang pangangailangan ng kapwa o pamayanan sa mga
angkop na pagkakaton.

Curriculum Information

K to 12
Grade 9
Edukasyon sa Pagpapakatao
Ang Papel ng Lipunan sa Tao
Learners
Naisasagawa ang isang proyekto na makatutulong sa isang pamayanan o sektor sa pangangailangang pangkabuhayan kultural at kapayapaan

Copyright Information

CHRISTINA B. NGAY-OS
Yes
DepEd CAR
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

186.69 KB
application/pdf