Hakbang Tungo sa Paglaya ng Silangan at Timog-Silangan Asya

Learning Material  |  PDF


Published on 2022 August 24th

Description
Ang modyul na ito ay pag-aari ng Department of Education - CID, Schools Division of Apayao - CAR. Naglalayon itong mapabuti ang pagganap ng mga magaaral sa Araling Panlipunan sa ika-pito na baitang.
Objective
Napahahalagahan ang bahaging
ginampanan ng nasyonalismo sa
pagbibigay wakas sa imperyalismo sa
Timog at Kanlurang Asya

Curriculum Information

K to 12
Grade 7
Araling Panlipunan
Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Learners
Nabibigyanghalaga ang papel ng nasyonalismo sa pagbuo ng mga bansa sa silangan at timogsilangang asya

Copyright Information

LENAVIC BISQUERA (lenavic.bisquera@deped.gov.ph) - Sta.Filomena School of Arts and Trade, Apayao, CAR
Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

907.24 KB
application/pdf