Pamahalaang Sultanato sa Pilipinas

Learning Material  |  PDF


Published on 2018 September 24th

Description
Ang kathang ito ay taos-pusong inilalaan para sa mga mag-aaral na nasa ika- limang baitang upang lubos na malaman ng mga mag-aaral at maintindihan ang ilan sa mga bahagi ng ugat ng iyong pinagmulan at ng pambansang pagkakakilanlan.
Objective
Sa araling ito, matututunan ng mga mag-aaral ang mahahalagang
impormasyon tungkol sa mga uri ng lipunan ng ating sina-
unang Pilipino tulad ng barangay at sultanato at ang papel
na ginampanan ng bawat namamahala at kasapi nito.

Curriculum Information

K to 12
Grade 5
Araling Panlipunan
Ang Pinagmulan ng Lahing Pilipino
Educators, Learners
Naihahambing ang mga paniniwala noon at ngayon upang maipaliwanag ang mga nagbago at nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan

Copyright Information

Allan Caballero (allan.caballero003) - Panduma Sr. ES, Zamboanga del Sur, Deped Region IX - Zamboanga Peninsula
Yes
Zamboanga del Sur, DepEd
Use, Copy, Print

Technical Information

1.37 MB
application/pdf