Select Grade Level

17 Matched Resources

ID Title Language Resource Type Actions
11777 Basa Pilipinas Gabay sa Pagtuturo ng Filipino Unang Baitang: Yunit 3 Filipino Teacher's Guide View Details
6701 BALS Kapaligiran Natin: Alagaan! Filipino Learning Material View Details
17729 Si Kiko at Kakusog Filipino Learning Material View Details
17731 Ang Pangarap Ni Kruko Filipino Learning Material View Details
17774 Ang Batchoyan sa La Paz Filipino Storybooks View Details
17795 Si Mimay at ang Gintong Palay (compressed) Filipino Learning Material View Details
11677 Basa Pilipinas Gabay sa Pagtuturo ng Filipino Unang Baitang: Yunit 2 Filipino Teacher's Guide View Details
11966 Basa Pilipinas Lingguhang Gabay ng Guro sa Filipino para sa Multigrade na Klase (Baitang 1 at 2) Yunit 2 (Even Cycle) Filipino Teacher's Guide View Details
11967 Basa Pilipinas Lingguhang Gabay ng Guro sa Filipino para sa Multigrade na Klase (Baitang 1 at 2) Yunit 2 (Odd Cycle) Filipino Teacher's Guide View Details
17856 Si Dinong Bulagsak Filipino Storybooks View Details
17858 Ang Kamoteng Kahoy Filipino Storybooks View Details
17859 Ang Matulunging si Miko Filipino Storybooks View Details
11974 Basa Pilipinas Lingguhang Gabay ng Guro sa Filipino para sa Multigrade na Klase (Baitang 1 at 2) Yunit 3 (Even Cycle) Filipino Teacher's Guide View Details
11975 Basa Pilipinas Lingguhang Gabay ng Guro sa Filipino para sa Multigrade na Klase (Baitang 1 at 2) Yunit 3 (Odd Cycle) Filipino Teacher's Guide View Details
11984 Basa Pilipinas Lingguhang Gabay ng Guro sa Filipino para sa Multigrade na Klase (Baitang 1 at 2) Yunit 4 (Even Cycle) Filipino Teacher's Guide View Details