Select Grade Level

12 Matched Resources

ID Title Language Resource Type Actions
22016 AL-ISM (Pangngalan) Filipino Activity Sheets View Details
22040 PAGGAMIT NG MAGAGALANG NA PANANALITA SA IBA’T IBANG SITWASYON: PAGBIBIGAY NG PUNA SA EDITORIAL CARTOON Filipino Learning Material View Details
22059 AL- ASMA OL KHAMSA (Ang Limang Pangngalan) Filipino Activity Sheets View Details
6717 PRODED Pandiwa Filipino Learning Material View Details
6727 PRODED Paano Ba Ginawa? Filipino Learning Material View Details
21851 Self-Learning Modules - Quarter 3 - Filipino: Grade 4, Modules 1 to 8 Filipino Self Learning Module View Details
22370 Wastong Gamit ng Pang-uri (Lantay, Paghahambing, Pasukdol) Filipino Learning Material View Details
22375 Uri ng Pandiwa ayon sa Panahunan Filipino Learning Material View Details
6780 MISOSA Iba't-Ibang Aspekto ng Pandiwa/Pagsulat ng Balita Filipino Modules View Details
6824 MISOSA Panghalip/Pagsusunud-sunod ng mga Pangyayari/Pagsulat ng Sulatin Filipino Modules View Details
21177 Self-Learning Module- Quarter 1 Filipino Grade 4: Modules 1 to 17 Filipino Learning Material View Details
14047 Mga Uri ng Pangungusap Filipino Activity Sheets View Details