Select Grade Level

6 Matched Resources

ID Title Language Resource Type Actions
25099 Angkop na mga Pahayag sa Simula, Gitna at Wakas ng isang Akda Filipino Self Learning Module View Details
16922 Travelogue- Kagandahang Walang Katumbas- Isla Limasawa, Southern Leyte Filipino Learning Material View Details
24494 Filipino 7 Lesson Plan Kuwarter 1 – MELC 2.1 Paggamit nang Wasto sa mga Pahayag na Nagbibigay ng mga Patunay Filipino Lesson Plan View Details
16362 The PRIMALS Compendium of Teaching Resources for English and Filipino (Grades 4 to 10) Filipino Lesson Plan View Details
21230 Self-Learning Module-Quarter 1-Filipino: Grade 7, Modules 1-13 Tagalog Self Learning Module View Details
7931 EASE Kapaligiran at Kaunlaran Pahayag/Pangungusap na Nagpapakilala ng Pahiwatig Filipino Teacher's Guide View Details