Select Grade Level

18 Matched Resources

ID Title Language Resource Type Actions
5380 Mini Dictionary of Higaonon Common Words Higaonon Teacher's Guide View Details
19490 Pangsaludsod nga Balikas Ilocano Modules View Details
3363 King Marangle Kapampangan Learning Material View Details
3365 King Marangle Kapampangan Learning Material View Details
16167 Din Man-ib a Kankanaey Learning Material View Details
21314 Chi-9 an Turaya Sinumachor Storybooks View Details
19014 Passed 553-12-20 Ifugao Pangimmatun ni Metaphor, Personification tan Hyperbole Kalanguya Learning Material View Details
15453 Worksheet sa MTB-MLE 3: Kaantasan ng Pang-uri Filipino Learning Material View Details
18543 Identify Synonyms - Activity Sheets in Mother Tongue 3 Pinangol Activity Sheets View Details
20861 Self-Learning Module- Quarter 1 - MTB-MLE: Grade 3, Modules 1 to 11 Filipino Learning Material View Details
21658 Self Learning Module - Quarter 2 - MTB-MLE: Grade 3, Module 1-3 Filipino Learning Material View Details
6579 Arabic Language Grade 3 Arabic Learning Module View Details
11956 Basa Pilipinas Supplementary Outlines for Multigrade Classes (Grades 1&2) Mother Tongue - Ilokano Quarter 1 (Odd Cycle) Ilocano Teacher's Guide View Details
11962 Basa Pilipinas Supplementary Outlines for Multigrade Classes (Grades 2&3) English Quarter 1 (Even Cycle) English Learning Material View Details
15297 Nagagamit ang panlapi na ikinakabit sa salitang ugat upang makabuo ng bagong salitang may ibang kahulugan. Filipino Lesson Plan View Details