MISOSA Sugnay/Pagbibigay-Solusyon sa mga Suliranin/Pagsulat ng Reaksyon

Teacher's Guide  |  Worksheet  |  PDF


Published on 2015 January 9th

Description
This material is composed of activities aimed to develop learners' skill in using clauses and writing reactions.
Objective
1. nakapagbibigay ng maaaring solusyon sa isang naobserbahang suliranin

2. nakagagawa ng dayagram ng ugnayang sanhi at bunga ng mga pangyayari / problema-solusyon

3. nakikilala ang mga sugnay na bumubuo sa tambalan at
hugnayang pangungusap

4. nagagamit ang dating kaalaman sa pagbibigay-solusyon sa mga suliranin batay sa iniharap na sitwasyon

5. nakabubuo ng sulatin tungkol sa isang reaksyon sa binasa

Curriculum Information

K to 12
Grade 5, Grade 6
Filipino
Pakikinig Pagsasalita
Educators
Nagagamit ang magagalang na pananalita sa iba’t ibang sitwayson
(pagbabahagi ng obserbasyon sa paligid) Nakapagbibigay ng panuto na may higit sa limang hakbang Nagagamit nang
wasto ang
pandiwa ayon sa
panahunan sa
pagsasalaysay
tungkol sa
kasaysayan Nagagamit ang
pang-uri sa
paglalarawan ng
pamayanang
kinabibilangan Nagagamit ang
pang-uri sa
paglalarawan ng
mga hayop na
exotic Nagagamit ang
pang-uri sa
paglalarawan ng
mga makabagong
kagamitan

Copyright Information

Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

503.81 KB
application/pdf
Adobe PDF Reader
11 pages