EPP – HE - Paglilinis at Pag-aayos ng Sarili

Learning Material, Learning Guide, Learning Module  |  PDF


Published on 2014 December 9th

Description
This learning material is a module/activity sheets intended for grade 4 learners. This will help them improve their proper hygiene practices/skills.
Objective
1. Discuss the importance of proper hygiene.
2. Identifies the things used in personal hygiene.
3. Practices the proper way of taking a bath, washing the face, hands and feet, tooth brush, cutting the finger nails, and combing the hair.
4. Bring personal hygiene kit.
5. Answer activities accurately.
6. Participate in class activities.


Curriculum Information

K to 12
Grade 4
Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan
Tungkulin sa Sarili
Learners, Students
Naisasagawa ang tungkulin sa sarili Naisasaugali ang mga tungkulin sa sarili upang maging maayos Napangangalagaan ang sariling kasuotan naiisaisa ang mga paraan ng pagpapanatiling malinis ang kasuotan hal magingat sa pagupo pagsuot ng tamang kasuotan sa paglalaro atbp nasasabi ang gamit ng mga kagamitan sa pananhi sa kamay naisasaayos ang payak na sira ng kasuotan sa pamamagitan ng pananahi hal pagkabit ng butones naitatabi ng maayos ang mga kasuotan batay sa kanilang gamit hal pormal na kasuotan at pangespesyal na okasyon Napapanatiling maayos ang sariling tindig at naipakikita ang maayos na pag-upo at paglakad. naisasagawa ang mga gawainna nagpapanatili ng malusog na tindig tulad ng pag-iwas sa sakit sa pamamagitan ng pagkain ng masustansyang pagkain, pag-ehersisyo, atbp. naipakikita ang mabuting pag-uugali bilang kasapi ng mag-anak. nakatutulong sa pag-aalaga sa matatanda at iba pang kasapi ng pamilya; naiisa-isa ang mga gawin namakatutulong sa pangangalaga sa iba pang kasapi ng pamilya hal. pagdudulot ng pagkain, pag-abot ng kailangang kagamitan, pagkukwento at pakikinig at naisasagawa ang pagtulong nang may pag-iingat at paggalang. Naipakikita ang mabuting pag-uugali bilang kasapi ng mag-anak Nakatutulong sa pag-aalaga sa matatanda at iba pang kasapi ng pamilya Nakatutulong sa pagtanggap ng bisita sa bahay tulad ng Natutukoy ang angkop na mga kagamitan sa paglilinis ng bahay at bakuran Naisasagawa ang wastong paraan ng paglilinis ng bahay at bakuran Naisasagawa ang wastong paghihiwalay ng basura sa bahay Nakasusunod sa mga tuntuning
- pangkaligtasan at pangkalusugan
- paglilinis ng bahay at bakuran Nasusunod ang mga gawaing nakatakda sa sarili sa mga gawaing bahay Naisasagawa ang mgagawaing bahay nang kusang loob at may kasiyahan Nakatutulong sa paghahanda ng masustansiyang pagkain. Naidudulot ang nilutong pagkain nang kaaya-aya Naipakikita ang wastong paraan ng paggamit ng kubyertos (kutsara at tinidor). Naisasagawa nang may sistema ang pagliligpit at paghuhugas ng pinagkainan

Copyright Information

Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

437.37 KB
application/pdf
Adobe PDF reader
8 P