MISOSA 5: Pamahalaang Lokal ng mga Espanyol

Learning Material, Learning Module  |  PDF


Published on 2014 September 12th

Description
This is a module discussing the local government and its types, as well as the responsibilities and rights of leaders during the Spanish occupation.
Objective
Natatalakay ang uri ng lokal na pamahalaan ng mga Espanyol sa Pilipinas

Curriculum Information

K to 12
Grade 5
Araling Panlipunan
Pamunuang Kolonyal ng Espanya (ika16 hangang ika 17 siglo)
Learners, Students
Natatalakay ang mga paraan ng pagsasailalim ng katutubong populasyon sa kapangyharihan ng espanya

Copyright Information

Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

0 bytes
application/pdf
Adobe PDF Reader
7 pages