MISOSA 6: Matalinong Pagpapasya sa Paggamit ng Likas na Yaman

Modules  |  PDF


Published on 2014 September 22nd

Description
This is a module demonstrating the proper way of using natural resources. It helps develop the learners' skills in making the best decision in conserving and using the different natural resources.
Objective
Natatalakay ang matatalinong pagpapasya sa paggamit at pagiingat
ng likas na yaman.

Curriculum Information

K to 12
Grade 4
Araling Panlipunan
Lipunan, Kultura at Ekonomiya ng Aking Bansa
Educators, Learners
Naiuugnay ang kahalagahan ng pagtangkilik sa sariling produkto sa pag-unlad at pagsulong ng bansa

Copyright Information

Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

1.30 MB
application/pdf
Adobe PDF Reader
16 pages