MISOSA 6: Likas na Yaman: Mahalin at Pagyamanin

Modules  |  PDF


Published on 2014 September 22nd

Description
This is a module discussing the natural resources found in the different regions of our country. It helps develop the learners attitudes in conserving and using our natural resources as their contributions to economic development.
Objective
Natatalakay ang mga gawi upang mapangalagaan ang ating kalikasan

Curriculum Information

K to 12
Grade 4
Araling Panlipunan
Lipunan, Kultura at Ekonomiya ng Aking Bansa
Educators, Learners
Naipaliliwanag ang iba’t ibang pakinabang pang ekonomiko ng mga likas yaman ng bansa Nasusuri ang kahalagahan ng matalinong pagpapasya sa pangangasiwa ng mga likas na yaman ng bansa Naiuugnay ang kahalagahan ng pagtangkilik sa sariling produkto sa pag-unlad at pagsulong ng bansa Nakalalahok sa mga gawaing lumilinang sa pangangalaga, at nagsusulong ng likas kayang pag-unlad (sustainable development) ng mga likas yaman ng bansa

Copyright Information

Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

889.96 KB
application/pdf
Adobe PDF Reader
6 pages