MISOSA 6: Likas na Yaman Gamitin at Pangalagaan

Modules  |  PDF


Published on 2014 September 22nd

Description
This Learning module discusses the uses of natural resources. It help develops the learners attitudes and awareness in conserving and proper way of utilizing our natural resources.
Objective
Natatalakay ang mga gawi upang mapangalagaan ang ating kalikasan

Curriculum Information

K to 12
Grade 4, Grade 3
Araling Panlipunan
Ang Mga Lalawigan sa Aking Rehiyon Lipunan, Kultura at Ekonomiya ng Aking Bansa
Educators, Learners
Naipaghahambing ang mga lalawigan sa sariling rehiyon ayon sa lokasyon direksiyon laki at kaanyuan Naihahambing ang mga lalawigan sa rehiyon ayon sa dami ng populasyon gamit ang mapa ng populasyon Napaghahambing ang ibat ibang pangunahing anyong lupa at anyong tubig ng ibat ibang lalawigan sa sariling rehiyon Natutukoy ang pagkakaugnayugnay ng mga anyong tubig at lupa sa mga lalawigan ng sariling rehiyon Nailalarawan ang mga pangunahing likas na yaman ng mga lalawigan sa rehiyon Natatalakay ang wastong pangangasiwa ng mga likas na yaman ng sariling lalwigan at rehiyon Nailalarawan ang mga gawaing pangkabuhayan sa iba’t ibang lokasyon ng bansa Naipaliliwanag ang iba’t ibang pakinabang pang ekonomiko ng mga likas yaman ng bansa Nasusuri ang kahalagahan ng matalinong pagpapasya sa pangangasiwa ng mga likas na yaman ng bansa Naiuugnay ang kahalagahan ng pagtangkilik sa sariling produkto sa pag-unlad at pagsulong ng bansa Natatalakay ang mga hamon at oportunidad sa mga gawaing pangkabuhayan ng bansa. Nakalalahok sa mga gawaing lumilinang sa pangangalaga, at nagsusulong ng likas kayang pag-unlad (sustainable development) ng mga likas yaman ng bansa

Copyright Information

Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

1.67 MB
application/pdf
Adobe PDF Reader
15 pages