Pag-uugnay sa mga Kaisipang Nakapaloob sa Akda sa Sariling Karanasan

Self Learning Module  |  PDF
Description
Ang materyal na ito ay isinulat ni Gng. Jocelyn A. Hernaez mula sa Cawagayan NHS, Distrito ng Northern Pinukpuk, Dibisyon ng Kalinga. Ang modyul na ito ay inihanda upang malinang ang kaalaman ng mga mag-aaral sa baitang 7 tungkol sa koridong pinamagatang “Ibong Adarna”. Sadyang ginawa ito para maipagpatuloy ang daloy ng kaalaman sa kabila ng walang humpay na pagsubok sa ating buhay dulot ng pandemyang ating kinakaharap sa ngayon.
Objective
1. Naiuugnay sa sariling karanasan ang mga karanasang nabanggit sa binasa.
2. Nagagamit ang dating kaalaman at karanasan sa pag-unawa at pagpapakahulugan sa mga kaisipan sa akda.

Curriculum Information

K to 12
Grade 7
Filipino
Pag-unawa sa Binasa
Learners
Naiuugnay sa sariling karanasan ang mga karanasang nabanggit sa binasa

Copyright Information

jocelyn Hernaez (jocelynportal) - Cawagayan National High School, Kalinga, CAR
Yes
Schools Division of Kalinga, Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

555.10 KB
application/pdf