Farm School Integrated Learning Activity Sheet in Filipino 9,Quarter 3, Week 3, Ang mga Angkop na Pang-ugnay na Hudyat sa pagkakasunud-sunod ng mga Pangyayari

Learning Material  |  PDF


Published on 2023 December 22nd

Description
This Farm School Integrated Learning Activity Sheet in Filipino 9 is designed to provide supplementary learning materials to Grade 9 leaners in the Farm School.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 9
Filipino
Mga Akdang Pampanitikan ng Kanlurang Asya Estratehiya sa Pag-aaral
Learners
Nakapananaliksik tungkol sa mga pagpapahalagang kultural sa kanlurang asya

Copyright Information

CARMEL JOY AUJERO (carmel.aujero) - Silay City, Region VI - Western Visayas
Yes
SDO SILAY CITY
Use, Copy, Print

Technical Information

561.71 KB
application/pdf